Станом на 01.03.2019 р. відділом фітосанітарного аналізу ДУ «Сумська обласна фітосанітарна лабораторія» було проаналізовано 2127 зразків (від експортної та вітчизняної продукції), 151 зразків (від імпортної продукції). Проведено аналізів 5338 (вітчизняне, експорт), 265 (імпорт). Видано 941 висновків фітосанітарної експертизи (вітчизняна продукція, експорт), 59 висновків (від імпортної продукції).

 Виявлено 1 вид регульованого шкідливого організму:

Амброзія полинолиста :

·        3 випадки в кукурудзі (Сумська область, Буринський район).

 

В період 13.02.-14.02.2019 року, в зв’язку зі вступом в дію нової редакції ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», заступник  завідувача відділу фітосанітарного аналізу – керівника з якості  Кузін О.А. прийняв участь в комплексі семінарів, проведених на базі  Асоціації «Українські акредитовані органи з оцінки відповідності» (УкрАО), м. Київ. Під час семінару були опрацьовані наступні теми:

·        ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ ЗГІДНО З          ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ТА  ВИМОГАМИ  ISO/IEC 17025:2017,  ІSO 10012, ISO 10017    

·        ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. «ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОРГАНІВ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ISO/IEC 17020,  ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024,                   ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065 ТА ISO 19011:2018».