За 2020 рік фахівці відділу фітосанітарного аналізу лабораторії провели таку роботу: було проаналізовано 14328 зразків (від експортної та вітчизняної продукції), 1082 зразків (від імпортної продукції). Проведено аналізів 36860 (вітчизняне, експорт), 1797 (імпорт). Видано 6407 висновків фітосанітарної експертизи (вітчизняна продукція, експорт), 333 висновків (від імпортної продукції). Виявлено 6 видів регульованих шкідливих організмів:

·        Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.) - 62  випадки, в тому числі 1 випадок в імпортних об’єктах регулювання

·        Пасмо льону - Septoria linicola ( SpegazziniGarassini -1 випадок

·        Гірча́к повзу́чий - Acroptilon repens L. - 3 випадки, в тому числі 2 випадки в імпортних об’єктах регулювання

·        Повитиця польова - Cuscuta сampestris Yunck. - 3 випадки

·        Американський білий метелик- Hyphantria cunea Drury - 6 випадків

 

·        Золотиста картопляна нематода – Globodera rostochiensis - 672 випадків

До відділу  фітосанітарного аналізу лабораторії за 2020  рік  надійшло 2528 безкоштовних контрольних зразків з ціллю  проведення державного нагляду. До них відносяться зразки для реєстрації підприємств, зразки відібрані при проведенні державного нагляду.

Для своєчасного та якісного проведення фітосанітарної експертизи фахівець відділу фітосанітарного аналізу пройшов курси підвищення кваліфікації при Інституті післядипломного навчання Львівського НАУ, стажування  в державних фітосанітарних лабораторіях України в  2020 році було відмінено в зв’язку з важкою епідеміологічною ситуацією в державі.

Державна установа «Сумська обласна фітосанітарна лабораторія» тісно співпрацює з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, Сумським національним аграрним університетом.  Так в 2020 році на базі ДУ «Сумська обласна фітосанітарна лабораторія» пройшла ознайомча екскурсія для викладачів та студентів ІІІ-ІV курсів агрономічного факультету  Сумського національного аграрного університету.  Мета екскурсії: ознайомлення з напрямком роботи лабораторії, з приміщенням, обладнанням, робочими місцями фахівців. В ході екскурсії було проведено практичне заняття, а саме проведення ентомологічної, мікологічної, гербологічної, вірусологічної, бактеріологічної та фітогельмінтологічної експертиз, при проведенні яких  студенти приймали активну участь. Фахівці лабораторії надали  студентам інформацію  про основні принципи та методи досліджень, був проведений розгляд основної та допоміжної літератури, міжнародних стандартів, діагностичних протоколів,  методик, що використовуються для визначення шкідливих організмів. Були висвітлені основні вимоги до фітосанітарних лабораторій згідно ISO/IEC 17025:2017 з діагностики шкідливих організмів. Також влітку 2020 року студент ІІІ курсу, факультету агротехнологій та прородокористування спеціальність «Захист та карантин рослин» СНАУ  пройшов виробничу  практику в Державній установі «Сумська обласна фітосанітарна лабораторія» , а саме у відділу фітосанітарного аналізу. Брав участь в проведенні ентомологічної, мікологічної, гербологічної, фітогельмінтологічної, бактеріологічної,  вірусологічної експертиз зразків від імпортних та вітчизняних об’єктів регулювання з метою виявлення та/або ідентифікації регульованих шкідливих організмів та оформлення відповідних документів. 

1.     На виконання листа Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 601-10.118 від 05.05.2020 р. та вимог Протоколу фітосанітарних вимог щодо експорту кукурудзи з України до КНР (2012), Протоколу фітосанітарних та інспекційних  вимог щодо експорту сої з України до Китаю (2013) та Протоколу фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту ячменю з України до Китаю (2013).

Закуплено в 2020 році відповідні тест-системи:

·        Pantoea stewartii – 2880  тестів;

·        Wheat streak mosaic virus – 2880  тестів.

Залишок тест-систем з 2019 року:

1.     Barley stripe mosaic virus – 125 тестів;

2.     "Curtobacterium flaccumfaciens pv - 448 тестів;

3.     Alfalfa mosaic virus – ІФА - 448 тестів;

4.     Arabis mosaic virus - ІФА - 448 тестів;

5.     Tobacco ringspot nepovirus -  448 тестів. 

В зв’язку з надходженням в вересні 2020 р. звернень від господарств області, ринків, підприємств та інших організацій, що займаються вирощуванням, заготівлею, вивезенням, перевезенням, зберіганням, переробкою, реалізацією та використанням картоплі (копії листів додаються), для недопущення звернення перелічених  суб’єктів господарювання до фітосанітарних  лабораторій, які знаходяться в  інших областях України у великій віддаленості від м. Суми, виникла термінова необхідність в закупівлі реагентів для проведення  бактеріологічної експертизи експертизи картоплі методом імуно-флюоресцентного аналізу (ІФ). Необхідно зазначити, що виконання фітосанітарної експертизи методом ІФ прискорює термін проведення експертизи від трьох діб до однієї, що має вплив на швидкість митного оформлення об’єкта регулювання, прискорює переміщення товарів та зменшує збитки підприємств  та сприяє  розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області. Тому були закуплені 2 тест-системи: 

 

Назва товару

К-ть

1

ІФ тест-система для визначення  бурої гнилі картоплі «Ralstonia solanacearum», 1000 тестів

1

2

ІФ тест-система для визначення  збудників бактерій кільцевої гнилі картоплі «Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus», 1000 тестів

1

 

Із питань, які стосуються життєдіяльності фітосанітарних лабораторій фахівці відділу фітосанітарного аналізу  впродовж 2020 року приймали участь в розробці "Методи інспектування, огляду у тому числі відбору зразків та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів)",  Списку позачергових зразків об'єктів регулювання для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) в лабораторіях,  надавали протягом року зауваження і коментарі  до проектів  PM 7 - Diagnostics PM  ЄОКЗР. Надавали зауваження та Пропозиції до проекту Закону України "Про захист рослин».

 

 

 
▲ Вгору