Станом на 01.03.2019 р. відділом фітосанітарного аналізу ДУ «Сумська обласна фітосанітарна лабораторія» було проаналізовано 2127 зразків (від експортної та вітчизняної продукції), 151 зразків (від імпортної продукції). Проведено аналізів 5338 (вітчизняне, експорт), 265 (імпорт). Видано 941 висновків фітосанітарної експертизи (вітчизняна продукція, експорт), 59 висновків (від імпортної продукції).

 Виявлено 1 вид регульованого шкідливого організму:

Амброзія полинолиста :

·        3 випадки в кукурудзі (Сумська область, Буринський район).

 

В період 13.02.-14.02.2019 року, в зв’язку зі вступом в дію нової редакції ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», заступник  завідувача відділу фітосанітарного аналізу – керівника з якості  Кузін О.А. прийняв участь в комплексі семінарів, проведених на базі  Асоціації «Українські акредитовані органи з оцінки відповідності» (УкрАО), м. Київ. Під час семінару були опрацьовані наступні теми:

·        ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ ЗГІДНО З          ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ТА  ВИМОГАМИ  ISO/IEC 17025:2017,  ІSO 10012, ISO 10017    

·        ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. «ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОРГАНІВ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ISO/IEC 17020,  ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024,                   ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065 ТА ISO 19011:2018».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз роботи відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу   на 01. 03. 2019 року

 

 

На 01.03.2019 року у відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу надійшло на перевірку від сільгоспвиробників Сумської області 84 зразки насіння сільськогосподарських культур.  Фахівцями  відділу проведено 336 аналізувань насіння  та встановлено , що 62 зразки насіння не відповідають вимогам ДСТУ 2240-93 «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови.»

Всього  на 01.03.2019 року перевірено 1840,5 тон насіння ярих культур (пшениця, ячмінь, овес, просо,  кукурудза, соняшник, люцерна, соя, горох).

З них кондиційного -1220,5 тон, некондиційного-620 тон.

Перевірено 100 тон насіння  озима пшениці.

 

 

Основні показники работи ДУ "Сумська обласна фітосанітарна лабораторія" за підсумками 2018 року.

 

 

 
28.12.2018 року  в ДУ «Сумська обласна фітосанітарна лабораторія» була проведена річна нарада з підведення підсумків роботи за 2018 рік та планів роботи на наступний 2019 рік.
На порядку денному розглядали такі основні питання:
  •  - звітування завідувачів відділів щодо проведеної роботи протягом року:
  •  - фітосанітарного аналізу – Коперсако М.Ю.
  •  - реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів – Левченко В.В.
  •  - визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу – Гулакова З.О.
  •  - економія бюджетних коштів- головний бухгалтер- Дворниченко Т.В.
  •  - правила надання відпусток працівникам: щорічні основна та додаткова відпустки- головний фахівець з кадрової роботи- Михайличенко Л.М.;
  •  - кримінальна та адміністративна відповідальність за неправильне заповнення Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру –         головний фахівець – юрисконсульт -Юнда К.М.
  •  
Наприкінці засідання в.о.директора установи – Бакланов Валерій Олександрович, висловив подяку колективу за плідну і злагоджену працю.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Еще статьи...