На виконання наказу Держпродспоживслужби України №1221 від 22.12.2017 року  

« Про затвердження планів-графіків підвищення кваліфікації  керівників і спеціалістів

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 

керівників і спеціалістів державних установ, які належать до сфери управління Держпродспоживслужби у 2018 році», 

з  04.06.-08.06.2018 року завідувач відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу

ДУ « Сумська обласна фітосанітарна лабораторія» Гулакова З.О., пройшла курси підвищення кваліфікації для фітосанітарних лабораторій 

України на базі Львівського національного аграрного університету

Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти. 

На курсах підвищення кваліфікації директорів, заступників директорів,

завідувачів відділів державних установ – фітосанітарних лабораторій України  розглядались такі питання:

-гармонізація національних фітосанітарних регламентацій з міжнародними угодами та стандартами;

-робота фітосанітарних лабораторій в умовах акредитації згідно стандарту ISO|IEC 17025:2006;

-особливості проведення фітосанітарного моніторингу агроценозів;

-нормативно-правові аспекти в сфері карантину і захисту рослин;

-ознайомлення з діяльністю ДУ « Львівська обласна фітосанітарна лабораторія».

 

  На виконання листа №1314/7491-17 від 07.12.2017р. Держпродспоживслужби України  «Про проведення стажування спеціалістів у 2018 р.» на базі

ДУ «Центральна фітосанітарна лабораторія» в період 29.05.-01.06.2018 року керівник з якості ДУ «Сумська обласна фітосанітарна лабораторія»

Кузін Олександр Андрійович  пройшов стажування за напрямком «Система якості». Під час стажування відбулося навчання за темою

«Акредитація та аудит в лабораторіях згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Оцінювання придатності методик випробування» та були опрацьовані такі питання:

- аналізування вимог ISO/IEC 17025;

- розроблення документації системи управління якістю в лабораторії;

- основи метрологічного забезпечення, валідація методик та оцінювання невизначеності;

- методологія і практика підготовки та проведення аудиту в лабораторіях в рамках ISO/IEC 17025;

- організація внутрішньо-лабораторного контролю та методи забезпечення якості в лабораторіях;

- аналіз практичних ситуацій та основних невідповідностей, які можуть бути виявленні під час проведення акредитаційних аудитів;

 

 

 

 

 

 Пройшло стажування директорів фітосанітарних лабораторій та спеціалістів, які відповідають за систему якості,  на базі ДУ «Чернівецька обласна фітосанітарна лабораторія» відповідно до затвердженої програми.

 В стажуванні примав участь в.о. директора ДУ «Сумська обласна фітосанітарна лабораторія» Бакланов В.О.

 

Директори фітосанітарних лабораторій в процесі стажування обговорили з колегами всі практичні аспекти застосування ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 в своїх лабораторіях, специфіку проходження аудиту щодо перевірки на відповідність лабораторії належній системі якості згідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Крім того учасники стажувань на практиці ознайомились з роботою відділу по біологічному методу боротьби з шкідниками, хворобами рослин і бур’янами.

 

 

 

На виконання листа № 1314/7491-17 від 07.12.2017 р. Держпродспоживслужби України

 «Про проведення стажування спеціалістів у 2018 р.» на базі ДУ

«Сумська обласна фітосанітарна лабораторія» пройшло стажування за тематикою «Гербологія».

Під час навчання було вивчено та опрацьовано наступні теми:

1. Ознайомлення з приміщенням, обладнанням, робочими місцями фахівців.

2.Настанова з якості випробувальної лабораторії, політика з якості, вимоги до управління в сфері якості.

3.Правила роботи у відділі фітосанітарного аналізу з проведення гербологічної експертизи.

4.«Перелік регульованих шкідливих організмів» в частині регульованих шкідливих гербологічних

організмів (відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України №467 від 04.08.2010).

5.Загальна інформація  про основні принципи та методи гербологічних досліджень.

Вивчення ДСТУ 4009-2001 Методи гербологічної експертизи підкарантинних матеріалів.

6.Розгляд основної та допоміжної літератури, міжнародних стандартів, діагностичних протоколів,

 методик, що використовуються для визначення гербологічних шкідливих організмів.

7.Ознайомлення з колекцією насіння бур’янів.

8.Участь в проведенні гербологічної експертизи зерна.

9.Ідентифікація виявлених шкідливих організмів. Ведення картотеки виявлених

регульованих шкідливих організмів.

10.Вивчення основних вимог до фітосанітарних лабораторій згідно ISO/IEC 17025:2006

з діагностики гербологічних шкідливих організмів.

11.Обговорення проблемних питань, які виникають в процесі роботи.

Наприкінці стажування  фахівці фітосанітарних лабораторій отримали залік

за результатами проведеного навчання.

 
 

 
Еще статьи...