На виконання листа №1314/7491-17 від 07.12.2017р. Держпродспоживслужби України  «Про проведення стажування спеціалістів у 2018 р.» на базі

ДУ «Центральна фітосанітарна лабораторія» в період 29.05.-01.06.2018 року керівник з якості ДУ «Сумська обласна фітосанітарна лабораторія»

Кузін Олександр Андрійович  пройшов стажування за напрямком «Система якості». Під час стажування відбулося навчання за темою

«Акредитація та аудит в лабораторіях згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Оцінювання придатності методик випробування» та були опрацьовані такі питання:

- аналізування вимог ISO/IEC 17025;

- розроблення документації системи управління якістю в лабораторії;

- основи метрологічного забезпечення, валідація методик та оцінювання невизначеності;

- методологія і практика підготовки та проведення аудиту в лабораторіях в рамках ISO/IEC 17025;

- організація внутрішньо-лабораторного контролю та методи забезпечення якості в лабораторіях;

- аналіз практичних ситуацій та основних невідповідностей, які можуть бути виявленні під час проведення акредитаційних аудитів;

 

 

 

 

 

 Пройшло стажування директорів фітосанітарних лабораторій та спеціалістів, які відповідають за систему якості,  на базі ДУ «Чернівецька обласна фітосанітарна лабораторія» відповідно до затвердженої програми.

 В стажуванні примав участь в.о. директора ДУ «Сумська обласна фітосанітарна лабораторія» Бакланов В.О.

 

Директори фітосанітарних лабораторій в процесі стажування обговорили з колегами всі практичні аспекти застосування ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 в своїх лабораторіях, специфіку проходження аудиту щодо перевірки на відповідність лабораторії належній системі якості згідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Крім того учасники стажувань на практиці ознайомились з роботою відділу по біологічному методу боротьби з шкідниками, хворобами рослин і бур’янами.

 

 

 

На виконання листа № 1314/7491-17 від 07.12.2017 р. Держпродспоживслужби України

 «Про проведення стажування спеціалістів у 2018 р.» на базі ДУ

«Сумська обласна фітосанітарна лабораторія» пройшло стажування за тематикою «Гербологія».

Під час навчання було вивчено та опрацьовано наступні теми:

1. Ознайомлення з приміщенням, обладнанням, робочими місцями фахівців.

2.Настанова з якості випробувальної лабораторії, політика з якості, вимоги до управління в сфері якості.

3.Правила роботи у відділі фітосанітарного аналізу з проведення гербологічної експертизи.

4.«Перелік регульованих шкідливих організмів» в частині регульованих шкідливих гербологічних

організмів (відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України №467 від 04.08.2010).

5.Загальна інформація  про основні принципи та методи гербологічних досліджень.

Вивчення ДСТУ 4009-2001 Методи гербологічної експертизи підкарантинних матеріалів.

6.Розгляд основної та допоміжної літератури, міжнародних стандартів, діагностичних протоколів,

 методик, що використовуються для визначення гербологічних шкідливих організмів.

7.Ознайомлення з колекцією насіння бур’янів.

8.Участь в проведенні гербологічної експертизи зерна.

9.Ідентифікація виявлених шкідливих організмів. Ведення картотеки виявлених

регульованих шкідливих організмів.

10.Вивчення основних вимог до фітосанітарних лабораторій згідно ISO/IEC 17025:2006

з діагностики гербологічних шкідливих організмів.

11.Обговорення проблемних питань, які виникають в процесі роботи.

Наприкінці стажування  фахівці фітосанітарних лабораторій отримали залік

за результатами проведеного навчання.

 
 

 

 

За І квартал 2018  року відділом фітосанітарного аналізу

ДУ «Сумська обласна фітосанітарна лабораторія»

було проаналізовано 3225 зразків (від експортної та вітчизняної продукції),

159 зразків (від імпортної продукції).

Проведено аналізів 8161

 

(вітчизняне, експорт), 235 (імпорт).

Видано 1596 висновків фітосанітарної експертизи

(вітчизняна продукція, експорт), 92 висновків (від імпортної продукції).

Було прийнято в роботу 869 зразків зерна та продуктів переробки  

720 зразків листяних порід,

деревини хвойних порід – 1222 зразків.

В процесі роботи фахівцями відділу було виявлено два види

регульованих шкідливих організмів:

Ambrosia  artemisiifolia - Амброзія полинолиста в 4 випадках;

Пасмо льону -Mycosphaerella linicola Naumov - 2 випадки.

Продовжується робота в напрямку підготовки до акредитації лабораторії відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006,

проводяться міжлабораторні порівняння, вдосконалюються методики виявлення та ідентифікації регульованих шкідливих організмів.  

 

 
Еще статьи...