Якісне насіння – запорука гарного врожаю 

Насінництво – галузь рослинництва, яка займається масовим розмноженням насіння районованих сортів для здійснення сортозаміни та сортооновлення, збереження і поліпшення їх чистосортності, біологічних і урожайних властивостей.

Насінництво сільськогосподарських культур в Україні регламентується Законами України «Про насіння і садивний матеріал», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про карантин рослин», державними стандартами «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості.» (ДСТУ 2240-93), «Насіння сільськогосподарських культур. Терміни та визначення» (ДСТУ 2949-94) та «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості» (ДСТУ 4138-2002); Державним реєстром сортів рослин України», «Державним реєстром виробників насіння та садивного матеріалу».

Насінництво сільськогосподарських культур поділяється на категорії: оригінальне, елітне, репродукційне (для гібридів – гібридне). Оригінальне насіння (ОН) – розсадник збереження сорту, розсадники випробування першого та другого років (РВ-1,РВ-2), розсадник розмноження першого року (Р-1). Елітне насіння (ЕН) – насіння отримане послідовним розмноженням оригінального насіння (розсадники розмноження з другого року: Р-2, Р-3, супереліта, еліта). Репродукційне насіння (РН1-3) – насіння, яке отримують пересівом еліти. Гібридне насіння (F1 – перше, F2 – друге покоління) – насіння, отримане від схрещування генетично відмінних рослин (батьківських форм) на ділянках гібридизації.

Кожен сільгоспвиробник знає, що шлях до високого врожаю починається з якісного посівного матеріалу, адже від потенціалу посівного матеріалу залежить кількість та якість урожаю. Тому при виборі сортів та гібридів потрібно враховувати їх придатність для вирощування у відповідній ґрунтово-кліматичній зоні, потенційну врожайність, стійкість до хвороб. Сорти дозволяють збирати насіннєвий матеріал для посіву (посадки) в наступному році. Гібриди такої можливості не надають. При цьому у порівнянні з сортами мають інші переваги: висока врожайність,отримання зерна з необхідними споживчими характеристиками.

Для успішного вирощування сільськогосподарських культур потрібно ретельно підходити до відбору посівного матеріалу. Якщо посівний матеріал відбирається із своїх полів, то підготовку посівного матеріалу потрібно починати зі збору урожаю. Врожай потрібно збирати при вологості зерна не більше 14%, зберігати в сухому чистому приміщенні. Оптимальна температура для зберігання менше +100С, за таких умов зерно не нагрівається, не розвиваються шкідники та хвороби.

Для отримання якісного насіннєвого матеріалу, потрібно провести калібрування, очистку посівного матеріалу та зберігати його належним чином.

Калібрування та очистку проводять, щоб очистити насіннєвий матеріал від домішок, дрібного та битого зерна. Показник, який вказує на якісний посівний матеріал – це маса 1000 насінин. Якщо зерно ретельно відібране, то показник схожості та енергії проростання має бути теж високим, близьким до 100%. Адже посівні властивості насіння визначаються показниками: чистота (кількість насіння основної культури), схожість, енергія проростання, маса 1000 насінин, вологість, життєздатність, ступінь ураженості хворобами і шкідниками. Щоб знати ці показники, потрібно завчасно відібрані зразки посівного матеріалу надати до спеціалізованої установи для визначення посівних якостей.

В Сумській області такі послуги надає: Державна установа «Сумська обласна фітосанітарна лабораторія».

Чекаємо вас за адресою: м. Суми, вул. Івана Сірка буд. 9 тел. 60-59-21. 

 

Провідний фахівець

відділу фітосанітарних процедур Олександр Лагута

 

 
▲ Вгору