Аналіз діяльності лабораторії за 2023 рік

analiz 08.01.24За звітний період, фахівцями відділу фітосанітарного аналізу лабораторії було проаналізовано 14669 зразків. Із них 14543 зразки від експортної та вітчизняної продукції, 126 зразків від імпортної продукції. Проведено 42151 аналіз від вітчизняної продукції, 138 – імпорт. Видано 4683 висновки фітосанітарної експертизи для вітчизняної продукції та 90 висновків для імпортної продукції.

Під час проведення фітосанітарної експертизи фахівцями відділу фітосанітарного аналізу лабораторії було виявлено 1 вид регульованих шкідливих організмів зі списку А-2 «Карантинні організми обмежено поширені в Україні»: Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.)  у 40 випадках в товарних партіях: кукурудзи – 20 випадків; 8 – насіння соняшника; соя – 2 випадки; 3 – пшениця; шрот соняшниковий – 1. Також виявлено зелену рослину при гербологічній експертизі зелених рослин ячменю (КНР) – 2 випадки та 4 випадки підтвердження зеленої рослини при здійсненні держнагляду.

В зразках, що відібрані від вітчизняних об’єктів регулювання виявлено 26698 випадків збудників хвороб, 1246 випадків шкідників, а також 5121 випадок бур’янів, які є нерегульованими не карантинними організмами. Серед бур’янів найчастіше зустрічались: мишій зелений (Setaria viridis) – 887 випадків (17%), гірчак берізковий (Polygonum convolvulus L.) – 651 випадок (13%), плоскуха звичайна (Echinochloa grus galli L) – 503 випадки (10%). Серед представників ентомофауни найбільше зустрічались представники родини Мошок (Simuliidae) – 157 випадків (13%), родини цикадок Cicadellidae – 115 випадків (9%), родини мух сірих м'ясних  (Sarcophagidae) – 94 випадки (8%).  При проведенні мікологічної експертизи альтернаріоз (Alternaria sp.) виявлений у 6371 випадках (24%), 5211 випадків епікоку (Epicoccum sp.) – 20%, плісняви (Cladosporium herbarum) вивлено у 4402 випадку (16%).

До відділу надійшло 434 безкоштовних контрольних зразки. Це зразки, що відібрані для реєстрації підприємств та при проведенні державного нагляду.

У звітному році проаналізовано 412 феромонних пасток, з них 16 – проаналізовані на платній основі: 4 вибірки на виявлення картопляної молі (Phthorimaea operculella Zell), 8 – картопляної блішки (Epitrix tuberis Gent), 4 – гарбузової блішки (Epitrix cucumeris).

Відділ фітосанітарного аналізу забезпечений лабораторним обладнанням для проведення імуно-флуоресцентного та імуно-ферментного аналізу, яке є дуже важливим для виконання вимог «Протоколу фітосанітарних вимог щодо експорту кукурудзи з України до КНР (2012)», «Протоколу фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту сої з України до Китаю (2013)» та «Протоколу фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту ячменю з України до Китаю (2013)», як міжнародних договорів, що були підписані між Україною та КНР. У поточному році фахівці відділу проаналізували 1316 зразків зеленої рослини кукурудзи, що у 2,5 рази більше ніж в попередньому році, 54 зразки ячменю (проти 0 у 2022 році), а також 106 зразків зеленої рослини сої, що у 2,7 рази більше ніж у минулому році.

У відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу від сільгоспвиробників Сумської області на перевірку надійшло 619 зразків насіння сільськогосподарських культур, що на 196 зразків більше ніж за відповідний період попереднього року. Фахівцями відділу проведено 2462 аналізування та встановлено, що 175 зразків насіння не відповідає вимогам ДСТУ 2240-93 «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови». 

Всього перевірено 7737 тонн насіння ярих культур (амарант, гірчиця, горох, гречка, квасоля, коноплі, коріандр, кормовий буряк, кукурудза, овес, пажитниця, просо, редька, соняшник, соя, суданська трава, фацелія, ячмінь) і це на 4007 тонн більше ніж в попередньому періоді. З них кондиційного – 5539 тонн, некондиційного – 2198 тонн.

Насіння озимих культур (пшениця, жито, ячмінь, ріпак) перевірено у кількості 4178 тонн, з них кондиційного – 3726 тонн, некондиційного – 452 тонни.

З листопада місяця розпочав своє функціонування відділ аналізу біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур та продуктів їх переробки, який на разі, на вимогу політики НААУ «Критерії з оцінки відповідності»,  працює поза сферою. Всього для аналізу надійшло 4 зразки озимої пшениці на 12 аналізувань (масова частка сирої клейковини, якість клейковини, вологість, натура).

У 2023 році Державна установа «Сумська обласна фітосанітарна лабораторія», відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019, пройшла процедуру повторної акредитації з розширенням сфери, отримала атестат про акредитацію та внесена до Переліку акредитованих лабораторій.

 
▲ Вгору