ВІДДІЛ ФІТОСАНІТАРНОГО АНАЛІЗУ 

Відділ фітосанітарного аналізу є одним із головних структурних підрозділів ДУ «Сумська обласна  фітосанітарна лабораторія» і обслуговує господарства області, ринки, підприємства та інші організації, що займаються вирощуванням, заготівлею, вивезенням, перевезенням, зберіганням, переробкою, реалізацією та використанням об’єктів регулювання. Відділ забезпечений сучасним лабораторним обладнанням з покращеними аналітичними та діагностичними можливостями для проведення імуно-флуоресцентного та імуно-ферментного аналізу, що є дуже важливим для виконання вимог Протоколу фітосанітарних вимог щодо експорту кукурудзи з України до КНР (2012), Протоколу фітосанітарних та інспекційних  вимог щодо експорту сої з України до Китаю (2013) та Протоколу фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту ячменю з України до Китаю (2013) як міжнародних договорів України міжвідомчого характеру, які були підписані між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину КНР.

Для своєчасного та якісного проведення фітосанітарної експертизи відділ фітосанітарного аналізу забезпечено необхідною матеріально-технічною базою, сучасним інвентарем, літературою за фахом, комп’ютерною технікою, кваліфікованими спеціалістами, які постійно проходять курси підвищення кваліфікації при Інститутах післядипломної освіти, відвідують семінари  в рамках реалізації проекту Twinning «Надання допомоги Україні в наближенні законодавства у сфері фітосанітарії та адміністративних засад у відповідності до європейських стандартів».

Одним з основних завдань відділу є проведення аналізу (фітосанітарної експертизи) об’єктів регулювання. Відділ виконує 6 видів аналізів: 

  • Ентомологічний - відсутність регульованих шкідливих видів комах та визначення видового складу інших комах; 
  • Мікологічний- відсутність регульованих шкідливих видів хвороб та визначення видового складу інших мікологічних хвороб; 
  • Гербологічний - відсутність регульованих шкідливих видів бур’янів та визначення видового складу інших бур’янів; 
  • Фітогельмінтологічний - відсутність регульованих шкідливих видів нематод та визначення видового складу  інших фітогельмінтів; 
  • Вірусологічний - відсутність регульованих вірусних шкідливих організмів та визначення інших вірусологічних хвороб; 
  • Бактеріологічний - відсутність регульованих бактеріальних шкідливих організмів та визначення інших бактеріальних хвороб.

Фітосанітарна експертиза є платною послугою, розмір якої встановлено постановою КМУ № 1348 від 28.12.2011 р. «Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та  установами, що належать до сфери її управління».

 

 
▲ Вгору