ВІДДІЛ ФІТОСАНІТАРНИХ ПРОЦЕДУР

Основними завданнями та метою діяльності відділу фітосанітарних процедур є:

  • вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів та розробка прогнозу їх поширення на території Сумської області;
  • участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності та визначення карантинного значення виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
  • участь у проведенні обстеження рослин, продуктів рослинного походження, місць обігу об'єктів регулювання та земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду;
  • участь у організації впроваджень в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності та господарювання біологічних методів боротьби з шкідниками, хворобами рослин і бур'янами;
  • спостереження за появою і розповсюдженням шкідників і хвороб сільськогосподарських культур і природних корисних організмів, виявлення видового складу корисної ентомофауни і визначення чисельності корисних видів комах, проведенні робіт по їх використанню;
  • участь у проведенні науково-дослідних робіт, закладенні дослідів з карантину та захисту рослин, в тому числі на земельних угіддях, що знаходяться у користуванні Сумської обласної фітосанітарної лабораторії;
  • надання фахових консультацій з питань карантину та захисту рослин, пропаганда знань у цих сферах;
  • участь у виконанні державних програм у сфері карантину та захисту рослин;
  • участь у проведенні навчання суб'єктів господарювання та фізичних осіб незалежно від форм власності;
  • участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, науково-технічних досягнень та передового досвіду, а також розвитку міжнародного співробітництва з питань карантину та захисту рослин в межах компетенції відділу. 
 
▲ Вгору