ВІДДІЛ ВИЗНАЧЕННЯ ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ НАСІННЯ І ТОВАРНИХ ЯКОСТЕЙ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Основними завданнями відділу є:

визначення посівних якостей  насіння та садивного матеріалу за такими показниками:

аналізування чистоти та відходу насіння;

аналізування домішки насіння інших рослин;

аналізування схожості та енергії проростання насіння;

аналізування життєздатності насіння;

аналізування вологості насіння;

аналізування маси 1000 насінин;

аналізування зараженості насіння хворобами;

аналізування заселеності насіння шкідниками;

 До компетенції відділу належать:

    -забезпечення своєчасного і достовірного визначення       посівних якостей  насіння і товарних якостей садивного матеріалу;

-вивчення і впровадження міжнародних методик аналізування насіння;

-участь у розробці проектів нормативно-правових актів, інструкцій та інших нормативних документів;

-участь у проведенні науково-дослідних робіт з насінництва та  розсаднництва спільно з науково-дослідними установами країни,  у наукових дослідженнях з насінництва та розсадництва   інших країн;

-участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, науково-технічних досягнень та передового досвіду, розвитку міжнародного співробітництва з питань насінництва та розсадництва в межах компетенції;

-участь у співпраці з міжнародною асоціацією з контролю за якістю насіння (ICTA), Організацією економічного співробітництва та розвитку(ОЕСР);

-участь у проведенні семінарів, тренінгів, конференцій в межах компетенції;