ЗАКОНОДАВЧА БАЗА 

Конституція України

Закон України "Про публічні закупівлі"

Закон України "Про карантин рослин"

Про утворення територіальних органів Державної служби з питань беспечності харчових продуктів та захисту споживачів

Закон України "Про інформацію" 

Закони України

Закон України "Про відновлення дії окремих положень Конституції України"

Закон України "Про захист рослин"

Закон України "Про пестициди і агрохімікати"

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

Закон України "Про адміністративні послуги"

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Закон України "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності"

Закон України "Про державну службу"

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України"

Закон України "Про запобігання корупції"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про звернення громадян"

Закон України "Про насіння і садівний матеріал"

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" 

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 №1177 “Деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 року № 42 "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності"

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 960 "Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. № 354 "Про затвердження Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них"

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 №125 "Про утворення територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. №1348 "Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління"

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. №641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання"

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 33 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1995 р. №881 "Про затвердження Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. №746 "Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами" 

Накази Міністерства аграрної політики та продовольства України

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 липня 2019 року № 397 "Про внесення змін до Переліку регульованих шкідливих організмів"

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 22.02.2021 № 343 “Про затвердження Методів інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків, та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів)”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 18.06.2015  № 223 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України"

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 6 вересня 2013 року №534 "Про затвердження Порядку оформлення Головним державним фітосанітарним інспектором України, головними державними фітосанітарними інспекторами в Автономній Республіці Крим, місті Києві, областях, їх заступниками та державними фітосанітарними інспекторами матеріалів про адміністративні правопорушення"

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013 року №96 "Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби"

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 червня 2012 року №339 "Про затвердження Положення щодо здійснення аналізу ризиків для розробки та/або перегляду фітосанітарних заходів"

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 листопада 2006 року №690 "Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання"

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 грудня 2005 року №731 "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу"

Міжнародні договори

Протокол фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту сої з України до Китаю між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки

Протокол фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту ячменю з України до Китаю між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки

Протокол фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту кукурудзи з України до Китаю між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки

Інші законодавчі акти

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 03.08.1998 № 1 "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98"

 
 
▲ Вгору